February 27th, 2015

вспотел

ראש המוסד לשעבר מאיר דגן: "נתניהו גרם את הנזק האסטרטגי הכי גדול בנושא איראן"

ראש המוסד לשעבר מאיר דגן: "נתניהו גרם את הנזק האסטרטגי הכי גדול בנושא איראן"

על הנאום בקונגרס: "מה הוא ישיג בנסיעה? מחיאות כפיים? הסיכונים בעימות עם הממשל בלתי נסבלים". על "צוק איתן": "לא השגנו כלום. מה שעניין את נתניהו זה להצטלם על רקע מפות". ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן, שובר שתיקה ארוכה. הראיון הבלעדי: היום ב"ידיעות אחרונות"

Posted by David Aidelman on 27 Feb 2015, 12:56

from Facebook